Nov 2015

Neroli Rich Skin Loationリリース。オンライン販売を開始。

オンラインショップは、こちらから

Nov 2015

宝島社雑誌「Sweet」にて、Neroli Rich Skin Loationが掲載されました。